Mindfulness training

“Het eindpunt kan nooit zo interessant zijn als de weg er naartoe. “
 (Zen-gezegde)


In onze moderne en drukke samenleving gekenmerkt door veel activiteiten, verplichtingen en snelle veranderingen kan het voor een ieder ingewikkeld zijn om balans te houden. mindfulness trainingDe nadruk in onze samenleving ligt meer op ‘doen’ en minder op ‘zijn’ en maar weinig mensen hebben al jong geleerd deze balans te ontdekken en te bewaken.

MBSR is een mindfulness training en staat voor Mindfulness Based Stress Reduction en is zo’n dertig jaar geleden ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn vanuit het medisch centrum van de Universiteit van Massachusetts. Kabat-Zinn heeft wetenschappelijk onderzochte kennis over stress gecombineerd met kennis uit bewustzijnsdisciplines als meditatie en yoga. Onderzoek toont aan dat deelnemers aan het mindfulness trainingsprogramma een duurzame verbetering ervaren van uiteenlopende lichamelijke en psychologische klachten en aandoeningen.

De mindfulness training

bloemIn dit MBSR gebaseerde trainingsprogramma ‘Aandachttraining: Balanceren in aandacht’ leer je om met meer gerichte aandacht en een open, vriendelijke en meer accepterende houding om te gaan met de dingen, die ons overkomen in het leven. Met een milde openheid voor wat er hier en nu is, zoals het is, wat het ook is. Iedereen bezit al het vermogen om bewust aanwezig te zijn. In de mindfulness training leer je om deze kwaliteit wakker te maken en verder te ontwikkelen.

De mindfulness training bestaat uit acht bijeenkomsten en een oefendag. De bijeenkomsten duren alle 2 1/2 uur en de oefendag duurt 6 uur. De oefendag wordt op een zaterdag ingepland. De groepsgrootte varieert van minimaal drie tot maximaal vijftien deelnemers.

In de bijeenkomsten werken we met een aantal basisoefeningen. Deze oefeningen zijn o.a.:

  • Lichaamsscan
  • Aandachtige bewegingsoefeningen / Mindful yoga
  • Zitmeditatie
  • Loopmeditatie

Deze basisoefeningen duren ongeveer drie kwartier. Door deze oefeningen dagelijks te doen train je je concentratie, waarneming en de houding van milde en open aandacht. In de groep doen we de oefeningen samen. Tevens bespreken we de inhoud en de ervaringen.

Aanvullend op deze basisoefeningen werken we zowel in de groep als thuis met oefeningen om aandachtiger te worden in het dagelijks leven. Je leert waarnemen wat er op het moment zelf gebeurt. Een belangrijk ingrediënt is het opmerken van de momenten waarin de ‘automatische piloot’ het van ons overgenomen heeft. Hoe vaker we een ongezonde automatische reactie opmerken zodra deze zich voordoet, hoe meer ruimte er komt om bewust te kiezen voor een gezonde respons in een gegeven situatie.

Bij de cursus is een aantal ingesproken oefeningen en een cursusboek inbegrepen. In het cursusboek vind je onder meer verdiepende teksten over verschillende thema’s, oefeningen en opdrachten en samenvattingen van besproken thema’s.

rood

De achtweekse mindfulness training is thematisch van opzet. De volgende thema’s staan centraal:

1e bijeenkomst
Wat is aandacht en wat betekent het om aandachtig te zijn. Je bent in orde zoals je bent.

2e bijeenkomst
Waarnemen van gedachten, lichaamssensaties en gevoelens. Omgaan met obstakels. Ontwikkelen van open en vriendelijke aandacht.

3e bijeenkomst
Aandacht en zorg voor lichamelijke en psychische grenzen. Wat zijn de kenmerken van plezierige momenten.

4e bijeenkomst
Wat is stress en welke invloed heeft het op ons welbevinden.

5e bijeenkomst
Bij stress automatisch reageren of stress beantwoorden. Toestaan van ongemakkelijke gevoelens en ervaringen.

6e bijeenkomst
Contact met anderen en contact met jezelf. Oplettend zijn in een stressvol contact.

Oefendag
Doorgaande beoefening van mindfulness als verdieping.

7e bijeenkomst
Herkennen van verzet en verlangen als bronnen van stress. Hoe kan je zorg dragen voor een gezond(er) levenspatroon.

8e bijeenkomst
Verder gaan met leven in aandacht. Afronden van de bijeenkomsten en de mindfulness training.