Welkom op de website mindfulness.frl

Op deze site vind je meer informatie over mindfulness en zelfcompassie. Er is gratis toegang tot audio-opnamen van  begeleide meditatie oefeningen. Ik hoop dat je er baat bij hebt en wens je levensgemak, rust en balans toe. 

Aandacht en zelfvriendelijkheid

Net als dat je je lichaam in goede conditie kunt houden door veel te bewegen kun je je geest in conditie houden door te oefenen met aandacht en zelfvriendelijkheid. Het woord mindfulness wordt veel gebruikt en verwijst naar het vermogen om op een specifieke manier aandacht te geven aan de dingen die we doen, wat we daarbij denken en wat we kunnen voelen in het lichaam en de geest. Dit vermogen kan verder worden ontwikkeld door het doen van meditatieve oefeningen. Vaak geven mensen de volgende redenen aan om deze oefeningen te doen:

MEER BALANS

Vaak is er een algemene behoefte aan meer balans in het leven, werk of studie. Veelal zijn mensen daarbij op zoek naar manieren om beter te leren omgaan met klachten, die gerelateerd zijn aan stress, werkdruk, onrust, spanning, tegenslag of pijn.

MEER VERTROUWEN

Maar ook mensen, die een neiging vertonen tot perfectionisme, veel dingen onder controle willen houden of soms moeite ondervinden met het loslaten kunnen baat hebben bij oefenen.

MEER IN HET NU

Mindfulness kan voor een ieder zinvol zijn, die de behoefte voelt meer in het nu te leven of beter om te leren gaan met eigen grenzen.

MEER ZELFVRIENDELIJKHEID

Veelal zijn mensen op zoek naar manieren om beter te leren omgaan met een zelfkritische houding en weinig begripvolle of ondersteunende gedachten en gevoelens richting zichzelf.

MEER IN VERBINDING MET DE WERELD

Ieder mens maakt zo nu en dan fouten of wordt geconfronteerd met ongewilde levenssituaties. Zo vergevingsgezind als we soms zijn tegen anderen zijn we soms hard naar ons zelf. Dit kan resulteren in gevoelens van schuld en zelfisololatie. Vaak hebben mensen behoefte aan manieren om weer meer in verbinding te staan met zichzelf, anderen en de wereld.