Voor wie

“Als we gedachten en gevoelens kunnen gewaarworden zonder afkeer en zonder gehechtheid, kunnen ze door ons bewegen zoals het weer dat verandert. We zijn dan vrij om ze te voelen en we kunnen verder bewegen als de wind.” (Jack Kornfield)

Voor wie zijn de trainingen bedoeld…

Wij verzorgen sinds 2014 mindfulness- en compassie trainingen aan individuen, groepen en organisaties. De compassietraining is daarbij een vervolgtraining op de mindfulnesstraining. Veelal worden de volgende redenen aangegeven om deel te nemen aan de training:

Meer balans

Mensen, die de mindfulnesstraining volgen hebben over het algemeen behoefte aan meer balans in hun leven, werk of studie. Veelal zijn zij op zoek naar manieren om beter te leren omgaan met klachten, die gerelateerd zijn aan stress, werkdruk, onrust, spanning, tegenslag of pijn.

Meer vertrouwen

Maar ook mensen, die een neiging vertonen tot perfectionisme, veel dingen onder controle willen houden of soms moeite ondervinden met het loslaten kunnen baat hebben bij deze mindfulnesstraining.

Meer in het nu

De mindfulnesstraining kan voor een ieder zinvol zijn, die de behoefte voelt meer in het nu te leven of beter om te leren gaan met eigen grenzen.

Meer (zelf)vriendelijkheid

Mensen, die de compassietraining volgen zijn veelal op zoek naar manieren om beter te leren omgaan met een zelfkritische houding en weinig begripvolle of ondersteunende gedachten en gevoelens richting zichzelf.

Meer in verbinding met de wereld

Ieder mens maakt zo nu en dan fouten of wordt geconfronteerd met ongewilde levenssituaties. Zo vergevingsgezind als we soms zijn tegen anderen zijn we soms hard naar ons zelf. Dit kan resulteren in gevoelens van schuld en zelfisololatie. Mensen die de compassietraining volgen hebben vaak behoefte aan manieren om weer meer in verbinding te staan met zichzelf, anderen en de wereld.